Ochrona środowiska

Ochrona środowiska w dzisiejszych czasach urosła do miana problemu globalnego. Dlatego też ruszają wszelkie kampanie społeczne propagujące zachowania, które pozwolą w przyszłości ocalić naszą planetę przed degradacją i zniszczeniem. Na co dzień powinniśmy kierować się zasadą zero waste, a w zasadzie regułą 5R, która pochodzi od pięciu angielskich słów rozpoczynających się od litery R: refuse, reduce, reuse, recycle oraz rot. Tłumacząc na język polski: odmawiaj, ogranicz, użyj ponownie, segreguj i kompostuj.