Magdalena Baturo-Wilk

W ramach prowadzonej przeze mnie w Bydgoszczy kancelarii adwokackiej zajmuję się m.in. podziałem majątku byłych małżonków oraz w sprawach władzy rodzicielskiej i alimentów. Zapewniam pomoc związaną zarówno z samym procesem, jak i kontaktem z jego drugą stroną. Jako adwokat mogę również reprezentować klienta, jako jego pełnomocnik, w postępowaniu sądowym zarówno przed Sądem Rodzinnym, jak i Cywilnym. Do moich kompetencji należy również przygotowywanie dokumentów związanych ze sprawą oraz sporządzanie pism procesowych.