Usługi geologiczne

Przed wykonaniem bezpiecznej inwestycji na wybranym terenie koniecznym jest przeprowadzenie rzetelnego badania gruntu. Pozwala to uzyskać niezbędne informacje o obszarze, na którym ma powstać magazyn, pomieszczenia gospodarcze lub dom rodzinny. Oferujemy kompleksowe usługi geologiczne polegające na m.in. zbieraniu dokumentacji inżynierskiej, czy też ekspertyzie środowiskowej. Dzięki nam wyeliminujesz ryzyko wzniesienia budynku na plastycznej glebie lub na podłożu, które sprzyjałoby zalewaniu piwnicy w Twoim domu.