Wodna diagnostyka

Przepisy prawne BHP ściśle stanowią o tym, co i w jaki sposób należy zdiagnozować przed rozpoczęciem działalności danego miejsca pracy. Podobnie jest, jeśli chodzi o badanie wody. Nasze laboratorium zajmuje się analizowaniem zarówno tej powierzchniowej, jak i pitnej. Pobieramy odpowiednią liczbę próbek, które umożliwią nam dogłębne sprawdzenie ich zawartości. Dzięki temu będziemy w stanie oszacować, czy dana próbka jest zgodna z przyjętymi normami, a więc nie zagraża zdrowiu człowieka. Nasza siedziba mieści się w Warszawie.