Świadectwa energetyczne

Świadectwa efektywności energetycznej wystawiane są przez Urząd Regulacji Energetyki. Przedsiębiorca, który dba o prowadzenie regularnych prac konserwacyjnych instalacji przemysłowych, a także pamięta o przepisowym wymienianiu oświetlenia, może ubiegać się dla swojej firmy o białe certyfikaty. Pozyskiwanie dodatkowych środków dla instytucji, która uzyskała już takie świadectwo, będzie dużo prostsze, a dzięki naszej pomocy cały proces przebiegnie sprawie. Dofinansowania przyznawane są najczęściej na rozwój technologii wspierających odnawialne źródła energii.