Celem naszej działalności jest zapewnienie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwem pełnej obsługi z zakresu finansów. Mieszczące się w Mikołowie Biuro Rachunkowe ELLEX świadczy usługi pełnej księgowości, zajmuje się ryczałtem ewidencjonowanym i rozliczaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Oferujemy także skorzystanie z doradztwa gospodarczego dla biznesu, a także z usług kadrowych i płacowych. Umożliwiamy korzystanie z naszych usług w sposób ciągły, a także w przypadku doraźnych potrzeb.