Stałe ceny gazu

Stale narastająca inflacja, a w związku z nią koszty produktów niemal każdej dziedziny dają się wyraźnie odczuć - i nie inaczej jest w przypadku tego paliwa. Dostawa energii jest jednak niezbędnym czynnikiem dla działania wielu gospodarstw domowych, placówek publicznych czy zakładów pracy, takich jak małe i duże przedsiębiorstwa. To dlatego też cena gazu ziemnego dla firm u nas nie ulega zmianie, ponieważ wiemy, jak ważna jest stabilizacja finansowa w tych czasach oraz jak najlepsze rozdysponowanie kosztów.