Nowoczesne oględziny obiektu

Dysponujemy nowoczesnym zapleczem sprzętowym, które umożliwia nam inspekcje dronem. Podczas oględzin urządzenie fotografuje wybrany obiekt (tamę, most, elektrownię, wieżowiec itp.). Urządzenie jest niewielkie i dzięki temu może być wykorzystywane w przypadku trudnodostępnych miejsc, np. budynków jednocześnie wysokich i rozległych. Ze zdjęć optycznych lub termowizyjnych, wykonanych podczas oględzin, tworzymy model 3D. Na nim widać ewentualne wady lub uszkodzenia konstrukcji. Zdjęcia mogą być wykorzystane także do obliczenia bilansu mas ziemi itp.