Licytacja nie tylko z nieruchomości

Zastanawiasz się, jak odzyskać dług nie spłacany Ci przez lata? Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Monika Talarczyk udzieli wszelkich informacji w zakresie dochodzenia praw przez wierzyciela. Prowadzimy licytacje z majątku dłużnika - nieruchomości (po wskazaniu przez sąd) bądź innych wartościowych przedmiotów ruchomych (po złożeniu wniosku przez wierzyciela). Do wniosku w naszej kancelarii należy dołączyć wydany sądownie tytuł egzekucyjny z klauzulą wykonalności. Wniosek powinien spełniać wymogi pisma procesowego.