Dla uczniów szkół podstawowych i średnich

Z moją pomocą twoje dziecko nadrobi w szybki sposób zaległości, poprawi oceny, odpowiednio przygotuje się do egzaminu ósmoklasisty lub maturalnego, a także zdobędzie umiejętności niezbędne w życiu codziennym. Przeprowadzane przeze mnie korepetycje z przedmiotu matematyka może nawet zapalą u niego miłość do tej wymagającej logicznego myślenia dziedziny. Swoje usługi kieruje do uczniów szkoły podstawowej i średniej (technikum oraz liceum), a także do szkół branżowych czy dla dorosłych, które kończą się maturą.