Licytacja nieruchomości i ruchomości

Strona internetowa zawiera wyodrębnioną sekcję z informacjami oraz wyszczególnionymi obwieszczeniami, które dotyczą nieruchomości i ruchomości wystawionych na sprzedaż przez komornika sądowego. Znajdują się tu licytacje, przeprowadzane na terenie Kostrzyna, Słubic i okolic. Osoby zainteresowane zakupem mogą zapoznać się z niezbędnymi danymi, np. wysokością rękojmi, ceną wywoławczą, rodzajem, czasem i dniem przeprowadzenia aukcji. Ruchomości, wymienione na liście, można obejrzeć w dniu przetargu.