Nadzór loterii

Poza standardową działalnością związaną z kwestiami z zakresu prawa nieruchomości, umów, cywilnego, handlowego i gospodarczego, a także administracyjnego, nasza warszawska kancelaria radcy prawnego wyspecjalizowała się także w wąskiej specjalizacji, jaką są gry hazardowe. W ramach tych działań kompleksowej obsłudze może zostać poddana loteria promocyjna lub audiotekstowa. W ramach świadczonych usług zajmiemy się ich pełną obsługą prawną, począwszy od organizacji i stworzenia regulaminów, aż po nadzór.