Odszkodowania pod kontrolą

Biorąc pod uwagę całe spektrum spraw, które codziennie trafiają na wokandę, staramy się w taki sposób układać naszą propozycję współpracy, aby odpowiadała ona Państwa potrzebom. Dlatego też wśród wielu standardowych propozycji Kancelarii LCO jest również opieka sprawowana nad sprawami dotyczącymi odszkodowań. Na terenie Lublina udzielamy wszelki porad i konsultacji związanych z takim charakterem problemów prawnych, jak również podejmujemy się prowadzenia spraw - począwszy od sporządzenia i złożenia pozwu, aż po apelacje i odwołania od decyzji.