Prawo cywilne

Kancelaria świadczy pomoc przedsiębiorcom oraz klientom indywidualnym. W ramach specjalizacji z prawa cywilnego oferujemy wsparcie w postępowaniach, takich jak odszkodowanie i zadośćuczynienie, roszczenia z umów, ochrona dóbr osobistych, stwierdzenie nabycia spadku, zachowki, działy spadku czy sprawy o zapłatę. Zajmujemy się także prawem rodzinnym, w tym: rozwodami, alimentami, separacją, przysposobieniem dziecka, sprawami dotyczącymi władzy rodzicielskiej, rozdzielnością majątkową oraz podziałem majątku wspólnego małżonków.