Ocena jakości betonu metodą próby rdzeniowej

Wśród głównych metod kontroli jakości materiałów budowlanych są odwierty w betonie, zwane również rdzeniowymi. Polegają one na pobraniu próbki tego surowca z istniejącej już konstrukcji, w celu zbadania parametrów i właściwości używanego materiału. Dzięki takiemu procesowi można dostrzec niewidoczne gołym okiem ubytki, sprawdzić ogólny stan materiału i ocenić jego warstwy, a także zmierzyć rzeczywistą grubość konstrukcji. Taka metoda pozwala na zestawienie nominalnych i faktycznych właściwości używanych przy budowie materiałów.