Podnoszenie wydajności kolektorów słonecznych

Firma oferuje urządzenia wspomagające pracę i wydajność kolektorów słonecznych. Optymalizator paneli śledzi punkty mocy i może zwiększyć wydajność systemu aż o 25%. Przyczynia się do redukcji efektów zacienienia oraz zbyt wysokiej temperatury. Rozwiązanie nie tylko reguluje pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych, ale również zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe oraz monitoruje pracę całego systemu, gromadząc dane w czasie rzeczywistym oraz historyczne. Urządzenie zapobiega niekontrolowanym utratom energii.