Wyznaczanie szlaków komunikacyjnych

Głównym profilem naszej działalności jest wyznaczanie szlaków komunikacyjnych. Nasze oznakowania poziome magazynów sprawdzają się nie tylko na dużych, ale i mniejszych powierzchniach. Przy wykonawstwie wykorzystujemy metodę natryskową, za pomocą których powstają linie oraz piktogramy informacyjne. Wytyczanie w ten sposób obszarów ma poprawić bezpieczeństwo użytkowników danych miejsc, a także wpłynąć na efektywność pracowników. Niektóre symbole wymagane są przez obowiązujące przepisy i regulacje BHP.