Rejestracja znaku towarowego

Kancelaria świadczy usługi z zakresu wsparcia i porad potrzebnych przy podpisywaniu umów lub na drodze procesowej. Pomoc prawna dla branży reklamowej to rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy chcą zarejestrować znak towarowy w celu identyfikacji usług lub produktów. W skład oferty wchodzi analiza zdolności, sporządzenie wniosku do Urzędu Patentowego RP oraz reprezentowanie Klienta podczas postępowania rejestrowego. Przyjmujemy zlecenia dotyczące znaków graficznych, słownych, a także multimedialnych.