Cudzoziemiec w Polsce

Przeprowadzamy audyty i szkolenia, udzielamy porad, jednorazowo pośredniczymy w procesie rekrutacji. Pomoc w zatrudnieniu cudzoziemca może się okazać nieoceniona, jeśli dany przedsiębiorca nigdy nie miał okazji współpracować z osobami z zagranicy. Procedura ta wymaga wielu dodatkowych formalności, które nie obowiązują Polaków. Jednym z etapów jest staranie się o uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej. Powinność ta powiązana jest z obowiązkiem meldunkowym, jednak można także powołać się na inny powód.