Poradnik dla kadry zarządzającej w oświacie

Oświata wymaga mądrego zarządzania i ciągłej aktualizacji zmieniających się przepisów. Nasze poradniki dla dyrektorów szkół - zarówno publicznych, jak i prywatnych, mają formę online. Materiały przygotowano w oparciu o obowiązujące wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz przepisów prawa. Treści zawarte w naszym programie dotyczą wszystkiego, z czym osoba zarządzająca placówką spotyka się na co dzień. Poruszamy zagadnienia związane z m.in. awansem zawodowym, nadzorem pedagogicznym czy finansami.