Porady prawne spadkowe

Jak rozporządzić swym majątkiem? Jeśli właśnie zastanawiasz się nad jego podziałem w swoim testamencie, weź pod uwagę, że aby dana osoba z kręgu twoich zstępnych, a więc dzieci, wnuków lub prawnuków nie mogła ubiegać się o zachowek po tobie, musisz ją wydziedziczyć. Niemniej wówczas prawo do zachowku zachowają zstępni osoby wydziedziczonej. Skorzystaj z porady prawnej spadkowej i spisz ostatnią wolę w obecności notariusza. O zachowek nie może ubiegać się współmałżonek, który w chwili śmierci będzie z tobą w separacji.