Pomoc prawna przy rozwodach

W wyniku rozpadu małżeństwa orzeczonego podczas procesu sądowego w wielu przypadkach dochodzi do równego rozbicia dorobku. Jako prawnik-radca objaśniam, na czym polega podział majątku oraz jakie warunki muszą zostać spełnione, aby przebiegł on sprawiedliwie dla powodów. Tłumaczę, jakie przedmioty stanowią własność wspólną oraz pomagam w opracowaniu strategii. Moja kancelaria współpracuje z osobami fizycznymi w formie doraźnych konsultacji. Oferuję możliwość reprezentowania klienta na terenie całego kraju.