System monitoringu zbiorników

Umożliwi stały monitoring poziomu paliwa oraz szczelności zbiornika. Jako producent systemów kontroli wycieków polecamy urządzenie Tank Ranger 5. Składa się ono z tzw. centralki oraz czujnika, ma także wbudowany alarm dźwiękowy. Jego działanie jest bardzo proste - w przypadku wykrycia nieszczelności, zostaje uruchomiony alarm. Tank Ranger współpracuje zarówno z czujnikami cieczy, jak i oparów. Pozwoli wykryć w powietrzu toksyczne gazy, czad, amoniak, siarkowodór i wiele innych szkodliwych zanieczyszczeń.