By wykryć, czy jest się nosicielem

Badanie rozpoczyna się od pobrania próbki krwi - to jej analiza pozwoli stwierdzić, czy dana osoba jest nosicielem bądź została zarażona wirusem. Krew pobiera się zwykle ze zgięcia łokciowego. Punkt konsultacyjno-diagnostyczny HIV udziela wyników tylko osobie badanej - nie ma możliwości otrzymania ich korespondencyjnie ani telefonicznie, w celu zachowania całkowitej poufności. Wynik może być ujemny lub dodatni - ujemny oznacza, że dana osoba nie jest zarażona, dodatni natomiast oznacza, że należy ponownie pobrać krew, tym razem do testu Western blot.