Biegły w sądzie

Wykształcenie magisterskie o specjalności związanej z gospodarką nieruchomości lub ukończenie studiów podyplomowych związanych z wyżej wymienioną specjalizacją (posiadając wcześniej stopień magistra), odbycie praktyki zawodowej oraz zdanie egzaminu to wymogi do tego, by zostać biegłym. Rzeczoznawca sądowy musi również posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonywania swojego zawodu z zakresu wyceny nieruchomości. Warto również zaznaczyć, że osoba wyznaczona na biegłego nie może odmówić pełnienia tej funkcji.