Serwis przepompowni Łódź

Nasza firma posiadam wieloletnie doświadczenie w zakresie świadczenia usług serwisowych na terenie całego kraju. Zajmujemy się interwencyjnymi naprawami takich urządzeń i systemów, jak zestawy hydroforowe, systemy przeciwpożarowe, kotłownie, klapy oddymiające oraz stacje uzdatniania wody. Oferujemy również dobór, montaż, rozruch oraz serwis przepompowni ścieków. Koordynujemy wszystkie dostawy obudowań konstrukcji, sprawdzamy poprawność działania całego układu, remontujemy sterowania i wykonujemy wszelkie niezbędne testy sprawności. Zapraszamy do współpracy.