Wsparcie psychologiczne dla dzieci

Poradnia udziela wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dzieciom oraz młodzieży. Do niepublicznej placówki mogą zgłosić się opiekunowie nieletnich, u których zauważa się problemy na tle emocjonalnym, trudności w szkole, jak również utrudnienia percepcyjne i motoryczne. Terapia odruchów w Krakowie realizuje indywidualne programy z ćwiczeniami dla pacjentów, u których postawiono diagnozę. Zakład ma możliwość wydawania opinii umożliwiających wcześniejsze przyjęcie do szkoły podstawowej czy odroczenie tego obowiązku.