Utylizacja niebezpiecznych i zakaźnych śmieci

Nasza oferta skierowana jest do ośrodków leczniczych i innych placówek świadczących usługi lecznicze. Organizujemy odbiór oraz transport odpadów medycznych, a także zajmujemy się ich utylizacją, która musi być przeprowadzana zgodnie z obowiązującymi wymogami i przepisami prawnymi, by zapewnić pełne unieszkodliwienie szkodliwych, niebezpiecznych oraz zakaźnych dla człowieka substancji. Odbieramy również pozostałości z działalności placówek świadczących usługi weterynaryjne, by zapewnić pełne bezpieczeństwo działalności podmiotów.