Śruby i profile montażowe używane są do mocowania wielu rodzajów instalacji. Śruby m.in. łączą elementy wchodzące w skład tras kablowych. Są to konstrukcje, które podtrzymują kable ukryte w ścianach, będące zasadniczą częścią instalacji elektrycznej. Trasy kablowe składają się z profili o różnym kształcie. Są wśród nich profile podłużne, korytka, drabinki, a także wspornik sufitowy, który służą do podwieszania całej konstrukcji do sufitu. Zawiesia ma rozmieszone regularnie otwory, w które wkręcane są śruby.