Drążenie ujęć wody na Pomorzu

Zajmujemy się drążeniem ujęć wody głównie na terenie województwa pomorskiego. Wykonujemy głębinowe wiercenie studni z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, które zapewniają, że wydobywana woda jest czysta i wolna od zanieczyszczeń powierzchniowych warstw gleby. Wykonujemy realizacje dla właścicieli ogródków działkowych, a także domów jednorodzinnych. Musimy pamiętać, że takie ujęcie możemy wykonać w odległości co najmniej 5 metrów od granicy działki,a także 15 metrów od zbiornika gromadzenia nieczystości.