Badanie wentylacji i szczelności budynków

Nasza firma specjalizuje się w przeprowadzaniu badań, pomiarów i testów budynków związanych z oceną techniczną i analizą ich kondycji. Do naszych usług należą takie zadania jak wykrywanie wycieków wody oraz analizy termowizyjne i sprawdzanie szczelności ścian, dachów i stropów. Do oceniania sprawności i efektywności energetycznej wykorzystujemy między innymi kamery termowizyjne, a także przeprowadzamy pomiary Blower Door Test, czyli tak zwane Testowe Wentylatory Drzwiowe. Po przeprowadzeniu analiz opisujemy wyniki wraz z zauważonymi usterkami i odstępstwami od norm.