Krajowy rejestr sądowy jest jawny

Interesujesz się polityką? Studiujesz politologię albo może polityka jest twoim hobby i interesujesz się nią? Interesuje cie krajowy rejestr sądowy? Krajowy rejestr sądowy jest to rodzaj rejestru publicznego jako krajowy rejestr prowadzony przez wybrane sądy rejonowe i Ministerstwo Sprawiedliwości. Krajowy rejestr sądowy pełni dwie zasadnicze funkcje: informacyjną i legalizacyjną. Funkcja informacyjna polega na tym, że krajowy rejestr sądowy stanowi ogólnopolską bazę danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym.