Wyjazdy motywacyjne i integracyjne

Nawet jeśli kilka lat temu wyjazdy motywacyjne niewiele różniły się od tradycyjnych imprez firmowych nie ulegało wątpliwości, że osoby oddelegowane na nie miały powody do dumy. Polscy pracodawcy dość szybko opanowali sztukę przekonywania pracowników o tym, że wyjazdy firmowe są dla nich formą nagrody swoje zrobiło zaś również zaangażowanie kolejnych instytucji organizujących w pełni profesjonalne wyjazdy integracyjne. O pojawieniu się tego rodzaju firm na polskim rynku w znacznym stopniu przesądził oczywiście sukces podobnych instytucji na terenie Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych.