Wsparcie dla osób niepełnosprawnych

PFRON nieustannie stara się ułatwiać niepełnosprawnym codziennie funkcjonowanie. Program aktywny samorząd to forma wsparcia dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. Oznacza możliwość uzyskania częściowej refundacji na zakup urządzeń niezbędnym takim osobom do wykonywania codziennych czynności w zakresie poruszania się. Dotyczy skuterów inwalidzkich elektrycznych oraz wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym. Konieczne jest odpowiednie dobranie przedmiotu refundacji do potrzeb danej osoby.